آبان ۲۲, ۱۴۰۰

ایستگاه تحقیقاتی، علمی کاربردی، آموزشی و ترویجی ماریان

  ایستگاه تحقیقاتی، علمی کاربردی، آموزشی و ترویجی ماریان در استان فارس در سال ۱۳۹۷ با مساحت ۷۰ هکتار تأسیس و این ایستگاه در ۷/۸ کیلوکتری […]