درباره اتحادیه
اتحادیه تعاونیهای کشاورزی پنبه و دانه های روغنی کشور تشکلی است سراسر و فراگیر ، متشکل از اعضاء حقوقی است که با عضویت تعاونیهای تخصصی سراسری تولید کنند گان بخش کشاورزی ( پنبه و دانه های روغنی )‌ در سال 1381 تاسیس و با هدف فعالسازی و اقتصا دی نمود ن تعاونیها و به منظور همفکری و همبستگی با تعاونگران درون مرزی و برون مرزی بخش کشاورزی پا به عرصه فعالیت نهاد و وظایف اصلی این اتحادیه عبارتند از : ـ ایجاد واحد های تولیدی و صنعتی اعم از کارخانجات روغن کشی و پنبه پاک کنی و استحصالات پنبه در کشور ـ ایجاد واحد های مکانیزاسیون ( کاشت ، داشت ، برداشت ) و ارائه خدمات لازم با نرخ های مناسب ـ برپایی گردهمایی اعضاء تعاونیها به منظور تبادل نظر و همفکری در بهبود کمی و کیفی تولید ـ بهره گیری از آخرین یافته های تحقیقاتی پژوهشی برگزاری دوره های آموزشی و ترویجی در تولید پنبه و دانه های روغنی ـ همکاری در سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت توسعه تشکل های پنبه و دانه های روغنی ـ تامین اعتبارات مورد نیاز تعانیهای عضوو پرداخت وام به آنها . ـ ایجاد هماهنگی و همکاری بین تعاونیها عضو ـ شرکت در شوراها و کمیسیون های مقرر در قانون شرکتهای تعاونی ـ تهیه و تدارک وسایل مورد نیاز حرفه ای اعضاء از قبیل ماشین آلات و ابزار و ادوات کشاورزی و نهاده های کشاورزی از قبیل بذر ، کود ، سموم شیمیایی و بازاریابی و فروش محصولات تولیدی آنان و ......