دی ۸, ۱۳۹۳

وضعیت بارندگی

وضعیت بارندگی: در سالجاری در طی ماههای فروردین و اردیبهشت که بازه زمانی مناسبی برای کشت پنبه معین شده است، بارندگی های مناسبی در اغلب مناطق […]
دی ۸, ۱۳۹۳

پنبه در گذر زمان

آنچه که خوانندگان گرامی ملاحظه خواهند کرد ، شرح حال پنبه ایران از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۷۳ میباشد که در مطبوعات این دوران درج گردیده […]
دی ۸, ۱۳۹۳

تولید پنبه ارگانیک

یکی از دغدغه های بشر امروزی آلودگی محیط زیست و نگرانی از به خطر افتادن حیات در نتیجه بی توجهی او به سالم سازی محیط زیست […]